Sketches.../ Οδηγοι Συνθεσεων

LO sketches for those of you who need a little inspiration to start with.... I hope my sketches will inspire you! In this area you will find a new sketch LO every Monday morning! You can create any LO according to the instractions they might be given every week and a little price will be given every month. As much entries per month, as many times you will enter your name in the draw!

Your creations could be in 12''x12'', 10''x10'', A4 or even cards! You can participate during the month with the sketch you prefer or with all of them if you like!

Οδηγοί συνθέσεων για όσους χρειάζεστε μια μικρή έμπνευση για ξεκίνημα... ελπίζω τα σχέδια μου να σας βοηθήσουν! Σε αυτό το τμήμα του blog θα βρίσκετε έναν ''οδηγό'' κάθε Δευτέρα πρωί και καλείστε να δημιουργήσετε ένα LO ακολουθώντας τις οδηγίες που μπορεί να δίνονται. Κάθε μήνα μετά από κλήρωση ένα μικρό ή μεγάλο δώρο θα δίνετε σε μια τυχερή! Όσες περισσότερες συμμετοχές ανά μήνα έχετε τόσες φορές θα μπαίνει το όνομά σας στην κλήρωση!

Οι δημιουργίες σας μπορούν να είναι διαστάσεων 30*30, 25*25, Α4 ή ακόμα και κάρτες! Μπορείτε να συμμετέχετε με όποιο από τους οδηγούς της εβδομάδας επιθυμείτε κατά τη διάρκεια του μήνα ή και με όλους μαζί αν προτιμάτε! 
28/03/2011 (use the obvious)


This challenge is value until 31/03/2011. You can also participate with the 28/02/2011, 08/03/2011, 14/03/2011 and 21/03/2011 sketches.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 31/03/2011. Μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς της 28/02/2011, 08/03/2011, 14/03/2011 και 21/03/2011.


For the last challenge of the month, this is one more sketch I've made! The "obvious'' on this sketch (which I want you to include in your creation) is the cochlea on the background paper (used also us journaling tag). Let your imagination free to lead you in a creation journay!

Για την τελευταία πρόκληση του μήνα, έφτιαξα αυτόν τον οδηγό! Το "προφανές" στον οδηγό αυτό (που θέλω και να χρησιμοποιήσετε) είναι ο κοχλίας (σαλίγκαρος) στο χαρτί της βάσης (που χρησιμοποιείται κι ως χώρος για τα σχόλια σας). Αφήστε την φαντασία σας ελεέυθερη να σας οδηγήσει σε ταξίδια δημιουργίας!

Have fun!!!21/03/2011 (use the obvious)


This challenge is value until 31/03/2011. You can also participate with the 28/02/2011, 08/03/2011 and 14/03/2011 sketches.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 31/03/2011. Μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς της 28/02/2011, 08/03/2011 και 14/03/2011.For this week I dare to challenge you with a creation based on one more LO sketch I've made! Don't forget this month we play with the "use the obvious" moto, and in this case those are flowers! Take a breath of the Spring arround you and get inspired of the smiling sun! I wait to see your creations!

Για αυτή τη βδομάδα, τολμώ να σας προκαλέσω με έναν ακόμα οδηγό σύνθεσης που έφτιαξα! Μην ξεχνάτε για αυτό το μήνα παίζουμε και δημιουργούμε με το σύνθημα "χρησιμοποίησε το προφανές" και στην περίπτωση αυτή τα λουλούδια! Πάρτε λοιπόν μια βαθιά ανάσα, μυρίστε την Άνοιξη γύρω σας και εμπνευστείτε από το χαμογελαστό ήλιο! Περιμένω να δω τις δημιουργίες σας!Joanna, a reliable lady indeed, made this beautiful card in order to inspire you! Now it's your turn!

Η Ιωάννα, ένα άτομο στο οποίο πραγματικά μπορείς να βασιστείς, έφτιαξε αυτή την υπέροχη κάρτα για να σας εμπνεύσει! Τώρα λοιπόν είναι η σειρά σας!

Have fun!!!

14/03/2011 (use the obvious)

This challenge is value until 31/03/2011. You can also participate with the 28/02/2011 and 08/03/2011  sketches.
 Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 31/03/2011. Μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς της 28/02/2011 και 08/03/2011.


Αυτή τη βδομάδα στα πλαίσια της ιδέας του μήνα "χρησιμοποιήστε το προφανές"  η σύνθεσή σας θέλω να έχει κάπου ένα ρολόϊ. Περιμένω λοιπόν να δω τις εμπνευσμένες δημιουργίες σας!

"Use the obvious" is the moto of the month... so I want you to use in your creations a clock! I wait to see your ideas!


Η Ιωάννα για ακόμα μια φορά δημιουργησε την τελειότητα!!! Εμπνευστείτε λοιπόν... και δημιουργείστε με την καρδιά σας!

Joanna had created the perfection for one more time! Get inspired too and create with your heart!

Have fun!!! 
 

08/03/2011 (use the obvious)

This challenge is value until 31/03/2011. You can also participate with the 28/02/2011 sketch.
 Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 31/03/2011. Μπορείτε να συμμετέχετε και με τον οδηγό της 28/02/2011.

για το συγκεκριμένο οδηγό έχω χρησιμοποιήσει εικόνες από το Scrapbook Flair!
for this sketch I have used some icons from Scrapbook Flair!
Για τον οδηγό αυτής της εβδομάδας το προφανές αντικείμενο που θέλω να χρησιμοποιήσετε ως διακοσμητικό στις συνθέσεις σας είναι οι συνδετήρες! Εγώ το δείχνω με μια διάθεση σχολική αλλά εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όποιο τρόπο θέλετε! Περιμένω να δω τις δημιουργίες σας!

In this week's sketch the obvious embellisment that I want you to use in your LO creations, is staples! I put them in a "school" mood... but you can use them in any other combination you like!! I wait to see what you will think!!! Joanna created this fabulous card also in school mood... Η Ιωάννα δημιούργησε αυτή την υπέροχη κάρτα για να σας εμπνεύσει!

Have fun!!!


28/02/2011 (use the obvious)

This challenge is value until 31/03/2011. 
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 31/03/2011. March is here... and I want to beleive that Spring is also comming! This is the first "sketch of the week" for March! For this month's challenges I want you to create whatever you like.... but use the obvious embellishment of the sketch! (in this week's case these are beads!)

Μπήκε ο Μάρτης... και θέλω να πιστεύω ότι έρχεται και η Άνόιξη! Αυτός είναι ο πρώτος οδηγός για την πρόκληση του "sketch of the week" για το Μάρτη! Για την πρόκληση αυτού του μήνα θέλω να δημιουργήσετε όπως επιθυμείτε... αλλά να χρησιμοποιήσετε το προφανές διακοσμητικό του οδηγού! (σ'αυτή την περίπτωση... χάντρες!)


Η Ιωάννα για μια ακόμα φορά δημιούργησε με βάση τον οδηγό αυτής της πρώτης εβδομάδας του Μάρτη!
Joanna got inspired from this week's sketch and create this wonderful little card!

Have fun!!!

 21/02/2011

This challenge is value until 28/02/2011, and you can participate also with the 01/01/2011, 07/02/2011 and 14/02/2011 sketches.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 28/02/2011 και μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς των 01/02/2011, 07/02/2011 και 14/02/2011.In this week's sketch you can create whatever you like! Since is the last challenge of the month there aren't any  "I want" or "I don't want"! So.... let yourselves be creative and enjoy every moment of it! I wait to see your inspirations!

Με αυτής της εβδομάδας τον οδηγό μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι εσείς επιθυμείτε! Μιας και είναι η τελευταία πρόκληση του μήνα δεν υπάρχουν περιορισμοί! Οπότε... αφήστε τους εαυτούς σας να δημιουργήσουν και απολαύστε κάθε στιγμή! Περιμένω να δω τις εμπνευσμένες δημιουργίες σας!

Here is what Joanna create to give you a touch of inspiration!


For this week Nikoletta is our Guest Designer! When she creates... you aren't sure of the result... (I usally be afraid... ) but in the end you don't believe in your eyes... so perfect and romantic work!  


Have fun!!!


14/02/2011

This challenge is value until 28/02/2011, and you can participate also with the 01/01/2011 and 07/02/2011 sketches.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 28/02/2011 και μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς των 01/02/2011 και 07/02/2011.


This week's sketch it's here for you again! You are free to use it as you like, always considering what I want... and what I don't!  So, this week I want to see ribbons or laces somewhere in your LO... and I don't want the colour orange!
Ο εβδομαδιαίος οδηγός σύνθεσης είναι ξανά εδώ για σας! Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στην επόμενη εμπνευσμένη δημιουργία σας, σκεπτόμενοι πάντα τι θέλω και τι όχι! Έτσι, αυτή τη βδομάδα θέλω να δω κορδέλες ή δαντέλες κάπου στη σύνθεσή σας και δεν θέλω το πορτοκαλί χρώμα!

A friend and a member of our brand new DT (Joanna Lamprou) had create a card to inspire you... Let's have a look!
Μια φίλη και μέλος της ολοκαίνουριας ομάδας έμπνευσης (Ιωάννα Λάμπρου), δημιούργησε μια κάρτα για να σας εμπνεύσει... Ας ρίξουμε μια ματιά!

Have fun!


07/02/2011

This challenge is value until 28/02/2011, and you can participate also with 01/01/2011 sketch.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 28/02/2011 και μπορείτε να συμμετέχετε και με τον οδηγό της 01/02/2011.


Valentine's Day is close enough... and this week ... I want hearts...... and I don't want.... the colour black!

Η ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου είναι πολύ κοντά... κι αυτή τη βδομάδα θέλω καρδιές!!!! και δε θέλω... μαύρο χρώμα.

Have fun!!!


01/02/2011

This challenge is value until 28/02/2011.
Αυτή η πρόκληση ισχύει ως 28/02/2011.First sketch of February is here for inspire you to create more! This month we are going to play with ... what I want... and what I' don't! So, exept of using this sketch... I want to have Journaling in a romantic style... and I don't want to use any kind of red colour!
Πρώτος οδηγός σύνθεσης για το μήνα Φεβρουάριο για περισσότερες δημιουργίες! Αυτό το μήνα θα παίξουμε με: Τι θέλω ... και τι δεν θέλω! Έτσι, εκτός από το συγκεκριμένο οδηγό στον οποίο πρέπει να βασιστείτε... θέλω να γράψετε το σχόλιο σας σε ρομαντικό στυλ και ... δεν θέλω να χρησιμοποιήσετε κόκκινο χρώμα!

Have fun!!!


24/01/2011

The challenge is value until 30/01/2011, and you can participate also with the sketches of 10/01/2011 and 17/01/2011.
Η πρόκληση ισχύει ως 30/01/2011 και μπορείτε να συμμετέχετε και με τους οδηγούς 10/01/2011 και 17/01/2011.Here we go with the 3rd sketch for January! Challenge yourselves using it as you like! An extra challenge is to use ribbon (it doesn't have to be the same way I did.... but I want to see somehow waves somewhere in the LO)!

Φτάσαμε αισίως στον 3ο οδηγό σύνθεσης για το Γενάρη! Προκαλέστε τους εαυτούς σας χρησιμοποιώντας τον όπως θέλετε! Μια επιπλέον πρόκληση είναι να χρησιμοποιήσετε κορδέλα (δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τον ίδιο τρόπο που το έκανα εγώ... όμως θέλω να δω κύμματα κάπως και κάπου στη σύνθεση)!This is my creation just for give a clue or... why not an extra inspiration!!!

Εδώ είναι η δική μου δημιουργία, μόνο για να πάρετε μια ιδέα!

Have fun!!!


17/01/2011

The challenge is value until 30/01/2011, and you can participate also with the sketch of  10/01/2011.
Η πρόκληση ισχύει ως 30/01/2011 και μπορείτε να συμμετέχετε και με τον οδηγό 10/01/2011.
The second LO sketch for you to create and challenge yourselves! You have to use in your title the word ''Winter'' 

Ο δεύτερος οδηγός σύνθεσης του μήνα για να δημιουργήσετε προκαλώντας τον εαυτό σας. Ο τίτλος της σύνθεσης πρέπει να περιλαμβάνει τη λέξη Χειμώνας ή παράγωγο αυτής!  

Have fun!!!


10/01/2011First LO sketch of the year and wouldn't be else than about New Year's Decisions.... so give any title to your LO close to this idea! Use the colours green and silver with all the others you would like to use. Write at least 4 of your decisions in the journaling space!

Πρώτη Σύνθεση του χρόνου και δε θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από Αποφάσεις για τη νέα χρονιά... γι' αυτό δώστε στη σύνθεσή σας ένα τίτλο γύρω απ' αυτές! Χρησιμοποιείστε πράσινο και ασημί χρώμα μαζί με όσα άλλα θέλετε. Γράψτε τουλάχιστον 4 αποφάσεις που πήρατε για το νέο έτος!

Have fun!!!