Αναρτήσεις

Christmas SnP Challenge

October moodboard SnP

Πινέλα κι ο καθαρισμός τους!

Παιχνίδια στην άμμο!

L.O. Men like you "50 Shades of Grey"

Δημιουργικός Δεκέμβρης (advent calendar)

Επέκταση Album

Βιβλίο Ευχών "Καλοκαίρι". Guest Book "summer".

Κούκλα από φελιζόλ! A kimekomi doll!

Κουτί από το τίποτα! A box out of nothing!

3η Παγκρήτια Συνάντηση Scrapbooking! (Πώς περάσαμε)